BRANCH OFFICES Branch Offices

Headquarters/Main Plant 2-30-15 Ogijima, Akiha-ku, Niigata-shi, Niigata Prefecture 956-0804
TEL: +81-250-21-6251 FAX: +81-250-24-2151
Sales Promotion Division 14F Nissei Ikebukuro Bldg. 1-24-1 Higashi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013
TEL: +81-3-5979-8615 FAX: +81-3-5979-7081
Sales Division 1 Tokyo Sales Office 14F Nissei Ikebukuro Bldg. 1-24-1 Higashi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013
TEL: +81-3-5979-8615 FAX: +81-3-5979-7081
Sales Division 2 14F Nissei Ikebukuro Bldg. 1-24-1 Higashi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013
TEL: +81-3-5979-8615 FAX: +81-3-5979-7082
Sales Division 1 Niigata Sales Office 2-30-15 Ogijima, Akiha-ku, Niigata-shi, Niigata Prefecture 956-0804
TEL: +81-250-21-6251 FAX: +81-250-24-2151
Sales Division 1 Nagoya Sales Office Active Sawada Unit B, 2-104 Mitsuya-cho, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi Prefecture 454-0831
TEL: +81-52-354-2805 FAX: +81-52-354-2806
Sales Division 1 Osaka Sales Office 3F #303 No. 10 Maida Bldg., 11-34, Tsuyotsu-cho, Suita-shi, Osaka 564-0051
TEL: +81-6-6310-9400 FAX: +81-6-6310-9410
Sales Division 1 Hiroshima Branch Office #4-1 Blue Lace Matsuda, 4-19-18 Nishihara, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima Prefecture 731-0113
TEL: +81-90-4738-8838
Sales Division 1 Fukuoka Sales Office 2-19-20 Tsutsumi, Jonan-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture 814-0151
TEL: +81-92-861-0005 FAX: +81-92-862-8727
Sales Division 1 Kagoshima Branch Office Tahata Bldg. No.1 #102, 52-8 Masagohonmachi, Kagoshima-shi, Kagoshima Prefecture 890-0067
TEL: +81-99-214-3733 FAX: +81-99-201-4933
Technology Research Lab Sado EMC Center 16-2 Aono, Sado, Niigata Prefecture 952-1326
TEL: +81-259-51-1100 FAX: +81-259-52-5515